DIVE FINLAND

KIVIMIEHENTIE 2

02150 ESPOO

045 1237 733 

INFO@DIVEFINLAND.FI

SEURAA MEITÄ

©2018 by Dive Finland Oy Ltd.

Rescue Diver- kurssi

 

Rescue Diver-kurssilla kasvatat osaamistasi entisestään ja opit huomioimaan sukellusparisi sekä muut ympäröivät sukeltajat ihan eri tavalla kuin ennen. Rescue Diver kurssi opettaa paitsi selviämään ongelma- ja mahdollisista hätätilanteista myös ennen kaikkea ennaltaehkäisemään niitä.  Vakavasta aiheesta huolimatta PADI Rescue Diver kurssi on todella antoisa ja sukeltajat pitävätkin kurssia yhtenä PADI:n mielenkiintoisimmista kursseista. Se antaa paljon kokeneillekin sukeltajille ja auttaa huomioimaan ja havainnoimaan kanssasukeltajia aivan uudella tavalla.

 

Kurssi on kolmipäiväinen ja sen aikana opimme ennakoimaan, ehkäisemään ja välttämään vaaratilanteita. Kurssiin kuuluu teoriaa ja vesitaitoja sekä neljä simuloitua tilanneharjoitusta avovesiolosuhteissa.

Kurssilla opit johtamaan muita sukeltajia vaativissa olosuhteissa, etsimään kadonneita sukeltajia ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin havaitessasi ongelmatilanteen tai huomatessasi että sellainen saattaa olla syntymässä.

 

Kurssin kortituksen ennakkovaatimuksena on 24 kuukauden sisällä käyty ensiapukurssi, AOWD-luokitus ja vähintään 12 vuoden ikä. Voit tarvittaessa suorittaa Rescue Diver-kurssin yhteydessä EFR Emergency First Responder-kurssin, jossa opetetaan yleiset ensiaputaidot, hätäensiapu, haavojen sitominen sekä myös sukellusonnettomuuksiin liittyvää ensiapua. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla käytynä SPR EA 1 ja 2 tai muu vastaavan tasoinen ensiapukoulutus.