DIVE FINLAND

KIVIMIEHENTIE 2

02150 ESPOO

045 1237 733 

INFO@DIVEFINLAND.FI

SEURAA MEITÄ

©2018 by Dive Finland Oy Ltd.

PADI Deep Diver

Deep kurssi

 

Syvemmälle sukeltaessa paineen vaikutukset elimistöön kasvaa voimakkaasti normaaleihin perussukelluksiin verrattuna.  Sukeltajan täytyy kyetä ratkaisemaan ongelmatilanteita kylmemmässä ja pimeämmässä ympäristössä, ymmärtää runsaamman typpikertymän mahdollisesti aiheuttamaa suoranousuaikojen lyhenemistä ja mahdollisia dekompressiovaatimuksia, osata tunnistaa typpinarkoosin oireet itsellään ja parillaan, sekä omata riittävä kokemus- ja taitotaso, pystyäkseen turvallisesti suorittamaan mielenkiintoisia syviä sukelluksia.

 

PADI Deep Diver kurssilla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan suoranoususukelluksia 18 ja 40 metrin välille.

 

 

Kurssin sisältö:

 

Teoria:

 

 • Syvempien sukellusten suunnittelu ja toteutus

 • Nitrox syvemmillä sukelluksilla

 • Typpinarkoosi

 • Valo ja väri syvemmällä sukelluksella

 • Syvempien sukellusten erikoisvarusteet

 • Syvempien sukellusten riskit ja ongelmanratkaisu

 

 

Avovesiharjoitukset:

 

 • Syvän sukelluksen suunnittelu

 • Syvemmän sukelluksen varusteiden käyttö ja ongelmatilanteiden simulointi

 • Syvempien sukellusten toteutus kouluttajan välittömässä valvonnassa

 

Osallistuaksesi kurssille sinun tulee olla:

 

 • 15 vuoden ikäinen

 • AOWD tai vastaava