top of page
Deep Diving.jpg

SSI Deep Diver

Syvemmälle sukeltaessa paineen vaikutukset elimistöön kasvaa voimakkaasti normaaleihin perussukelluksiin verrattuna.  Sukeltajan täytyy kyetä ratkaisemaan ongelmatilanteita kylmemmässä ja pimeämmässä ympäristössä, ymmärtää runsaamman typpikertymän mahdollisesti aiheuttamaa suoranousuaikojen lyhenemistä ja mahdollisia dekompressiovaatimuksia, osata tunnistaa typpinarkoosin oireet itsellään ja parillaan, sekä omata riittävä kokemus- ja taitotaso, pystyäkseen turvallisesti suorittamaan mielenkiintoisia syviä sukelluksia.


 

 

SSI Deep Diver kurssilla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan suoranoususukelluksia 18 ja 40 metrin välille.

Osallistuaksesi kurssille sinun tulee olla:

 

  • 12 vuoden ikäinnen 

Hinta 240,-

Tiedustele kurssia.

bottom of page